Stowarzyszenie Tarło - Kolonia

O Stowarzyszeniu Inicjatywy

W dniu 28.12.2021 na sesji Rady Gminy Niedźwiada przegłosowana została uchwała dotycząca:

„Rozpatrzenie projektu i podjecie uchwały w sprawie udzielenia Województwu Lubelskiemu pomocy finansowej z
przeznaczeniem na budowę chodnika, zatok autobusowych, zjazdów oraz przejść dla pieszych w miejscowości Tarło –
Kolonia”

To dzięki nam – Mieszkańcom oraz naszej petycji sprawa chodnika została poruszona w 2021.

Dlatego w tym 2022 roku planowane jest dokończenie tej inwestycji, która rozpoczęła się 6 lat temu.

Wszystkim Mieszkańcom, którzy przyczynili się oraz kibicowali tej inicjatywie Stowarzyszenie Tarło – Kolonia serdecznie DZIĘKUJE !